Σημαντικές Ημερομηνίες

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή Προτάσεων Ερευνητικών Εργασιών:

15 Νοεμβρίου 2021 30 Νοεμβρίου 2021

Αποστολή Κρίσης Ερευνητικών Εργασιών:

28 Φεβρουαρίου 2022 25 Μαρτίου 2022

Υποβολή Προτάσεων για Ομάδες Ανταλλαγών:

30 Νοεμβρίου 2021

Υποβολή Προτάσεων Καλών Πρακτικών:

30 Νοεμβρίου  2021

Υποβολή Προτάσεων Αναρτημένων Εργασιών (Poster):

30 Νοεμβρίου  2021

Αποστολή Κρίσης για Καλές Πρακτικές, Αναρτημένες Εργασίες και Ομάδες Ανταλλαγών:

28 Φεβρουαρίου 2022 10 Μαρτίου 2022

Έγκαιρη Εγγραφή:

30 Απριλίου 2022 10 Μαΐου 2022

Συνέδριο:

3-5 Ιουνίου 2022