Εγγραφή στο Συνέδριο

Διαδικασία Eγγραφής

  • Για την εγγραφή στο συνέδριο (με ή χωρίς ανακοίνωση) κάθε σύνεδρος χρειάζεται να συμπληρώσει ηλεκτρονικά το ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  • Στη συνέχεια να καταθέσει στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό το ποσό εγγραφής, δηλώνοντας τον ΚΩΔΙΚΟ 6795 και το ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ του/της, π.χ: 6795 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τράπεζα: ALPHA BANK
International Bank Account Number (IBAN): GR93 0140 3100 3100 0200 2020 898
Code Bic (SWIFT address): CRBAGRAA
Επωνυμία: “Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”

Η εγγραφή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μόνον όταν:

Α) Έχει υποβληθεί το ηλεκτρονικό Έντυπο Εγγραφής και Υποβολής, και

Β) Έχει παραληφθεί ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη ή σε pdf) η ΑΠΟΔΕΙΞΗ της καταβολής του αντίστοιχου ποσού εγγραφής, από την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enedim9@uth.gr .

  • Για να παρουσιαστεί και να δημοσιευτεί στα Πρακτικά του συνεδρίου μια εργασία (κάθε τύπου) πρέπει τουλάχιστον ένας/μια εκ των συγγραφέων να έχει εγγραφεί στο συνέδριο έως τις 10/05/2022.
  • Για ειδικά θέματα που αφορούν την εγγραφή (π.χ. έκδοση τιμολογίου κλπ) ο/η σύνεδρος απευθύνεται στη γραμματεία του συνεδρίου1

Κόστος εγγραφής

Μέχρι 10 Μαΐου 2022 Από 11 Μαΐου 2022
Κανονική Εγγραφή 70 90
Εγγραφή για προπτυχιακούς φοιτητές 20 20
Εγγραφή για μεταπτυχιακούς φοιτητές και για συμμετέχοντες με ανακοίνωση στις καινοτόμες διδακτικές προτάσεις 40 40

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται:

  • Πρόσβαση στις συνεδρίες
  • Τα Πρακτικά του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Γραφική ύλη και το πρόγραμμα του συνεδρίου
  • Καφές και εδέσματα κατά τα διαλείμματα των εργασιών του συνεδρίου
  • Βεβαίωση συμμετοχής
  •